BRYDER BARRIERER

I Mentornetværket arbejder vi for at bringe flygtninge- og indvandrerkvinder tættere på job og uddannelse. Det gør vi ved at arbejde med de barrierer, som forskningen viser, at denne målgruppe særligt oplever.

Vores metode er fleksibel og kan derfor tilpasses den aktuelle målgruppe. Nationalt har den været anvendt til både mænd og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og har vist sin styrke for målgrupper, hvad enten de er tæt på eller langt fra arbejdsmarked og uddannelse.