Der er brug for dig som mentor!

Vejen til arbejdsmarkedet

Ofte har en mentee brug for din støtte på et tidspunkt, hvor den direkte vej til et job ikke ligger åben for hende. Nogle skal først over nogle barrierer. Det kan skyldes mange forskellige ting, for eksempel mangel på uddannelse eller behov for opkvalificering til danske standarder. Vi forventer ikke, at du ved alt om det danske arbejdsmarked eller uddannelsessystem. Ofte kan din opgave også være at hjælpe din mentee med at søge hjælp og information andre steder. 

Hvad så, når mentee får et job?

Du kan som mentor bidrage med værdifuld viden om, hvordan en dansk arbejdsplads fungerer, som din mentee kan bruge på sit nye arbejde. I en tilsyneladende flad struktur som det danske kan der i samarbejdet med kolleger og ledere være signaler og informationer, som det kan være vanskeligt at aflæse, når man ikke kender de uskrevne regler. I mentorforløbet kan I sammen identificere og afkode de usynlige regler. Samtidig lærer både mentee og du meget undervejs.

Dit udbytte som mentor

Tilbagemeldinger og evalueringer fra de mange tusinde mentorer, som har været aktive i programmet, viser, at mentor selv oplever processen som lærerig, og at processen påvirker dem positivt. Flertallet af mentorer peger på, at de selv får meget igen, fordi samarbejdet går begge veje. De oplever bl.a., at det åbner for nye sider af dem selv, og at det giver andre perspektiver på danske forhold, når man ser dem igennem nye øjne. Mentorerne fremhæver også, at kulturmødet giver mentor indsigt i en anden kultur. For mange mentorpar bliver mentorrelationen starten på et venskab.