Der er brug for dig som mentor!

I flertallet af mentorforløbene er det ønsket om at få et job, der er i fokus. Men ofte har en mentee brug for din støtte på et tidspunkt, hvor den direkte vej til et job ikke ligger åben for hende. Nogle skal første over nogle barrierer.  Det kan skyldes, at deres kvalifikationer eller uddannelse først skal godkendes af myndighederne. Andre får at vide, at de skal supplere deres uddannelse på en dansk uddannelsesinstitution. For at komme ind på en uddannelse vil det ofte være et krav, at man har bestået en danskprøve.

En del mentees i KVINFOs Mentornetværk kan være påvirkede af depression på grund af længerevarende social isolation. For dem gælder, at de ønsker din støtte til at opbygge nye sociale kontakter og netværk.

Din mentorindsats slutter ikke nødvendigvis, når mentee har fået et job. For en der er ny på det danske arbejdsmarked, kan du som mentor bidrage med værdifuld viden om, hvordan man finder sig til rette på en dansk arbejdsplads. I en tilsyneladende flad struktur som det danske kan der i samarbejdet med kolleger og ledere være signaler og informationer, som det kan være vanskeligt at aflæse, når man ikke kender de uskrevne regler. I mentorforløbet kan I sammen identificere og afkode de usynlige regler. Samtidig lærer både mentee og du meget undervejs.

BONUS FOR DIG SOM MENTOR

Tilbagemeldinger og evalueringer fra de mange tusinde mentorer, som har været aktive i programmet, viser, at mentor selv oplever processen som lærerig, og at processen påvirker dem positivt. Flertallet af mentorer giver udtryk for, at deres motivation for at gå ind i projektet er, at de kan se en mening i at give nytilkomne kvinder en stærk håndsrækning til at blive en del af det danske samfund. Samtidig peger de på, at de selv får meget igen, fordi samarbejdet går begge veje, og fordi de har fælles faglig baggrund. De oplever bl.a., at det åbner for nye sider af dem selv, at det giver andre perspektiver på danske forhold, når man ser dem igennem nye øjne. Mentorerne fremhæver også de frugtbare diskussioner, de har, om deres fælles fag, og at kulturmødet giver mentor indsigt i en anden kultur. For ikke så få par bliver mentorrelationen starten på et egentligt venskab.