Nye værktøjer

KVINFOs Mentornetværk stiller en række værktøjer til rådighed, som dig og din mentee kan bruge i mentorforløbet. Nogle af dem kan I bruge i starten af jeres mentorforløb. Således tilbyder vi værktøjer, som kan bruges til at udvikle indfølingsevnen og fremme meningsfulde samtaler mellem jer som mentorpar. Andre af værktøjerne kan I bruge undervejs til at styrke jeres samarbejde, så du som mentor ikke kommer til at føle, at du er den, der bidrager med alle svar. Disse værktøjer har især fokus på at skærpe jeres evne til at samarbejde med hinanden og andre med det formål at gøre mentee i stand til at træffe de valg undervejs, der er de mest interessante for hende.

Du finder værktøjskassen HER