Værdier bag mentorrelationen

Vi ser på det positive: Det centrale i KVINFOs Mentornetværk er, at det er en én-til-én relation mellem ligeværdige parter. Alle mentorforløb er forskellige, men fælles for dem er, at det er mentee, der formulerer sine personlige ønsker og mål, mens mentor og mentee i fællesskab sætter dagsordenen. Mentorparrets uddannelse eller fag er den fælles platform, der får samtalen til at glide og gør det lettere for mentorparret i fællesskab at finde de løsninger, der kan virkeliggøre mentees ønsker og drømme.

Vi søger ligeværdighed: Ligeværdighed er en hjørnesten i relationen mellem mentor og mentee. Udgangspunktet er, at dét, vi har til fælles, betyder mere, end de forskelle, der måtte være. I KVINFOs Mentornetværk er mentor og mentee på lige fod, og det er grundlaget for samarbejdet og udvekslingen til gavn for begge parter.

Vi fokuserer på individet: I KVINFOs Mentornetværk handler det ikke om, hvor vi kommer fra, hvad vi tror på, hvilken mad vi spiser, eller hvordan vi går klædt. Det handler udelukkende om, hvordan man sammen gør mentees drøm om det gode liv i Danmark til virkelighed.