Mentorforløbets 3 nøglefaser

Fase 1: Inspiration
I denne fase bruger I tid på at lære hinanden bedre at kende og afdække, hvilke udfordringer på integrationsområdet, som I vil arbejde med. Indfølingsevne, nysgerrighed og afgrænsning af problemstillinger er nogle af de kompetencer, som I kan bruge i denne fase.

Fase 2: Idé
I denne fase arbejder I med ideer til, hvordan I kan løse de integrationsudfordringer, I har identificeret. Her er storytelling og vidensdeling centrale elementer. Det er også her, I stiller spørgsmål som ”Hvordan kunne vi ..?”.

Fase 3: Implementering
I denne fase vælger I den løsning, der ser mest lovende ud, og afprøver, om den fungerer i praksis. Det er ikke tilstrækkeligt at få gode ideer. Det er lige så vigtigt, at I hurtigt får afprøvet løsningen, for at I skridt for skridt kan forbedre den. I denne fase bruger man brainstorming og evaluering som redskaber.