Hvorfor bruge mentoring i en beskæftigelsesindsats?

Hvordan adskiller mentoring sig fra andre indsatser påarbejdsmarkedet?

Ifølge forskning1 skal der indgå fem karakteristika, før der er tale om mentoring:

Lige men forskelliget

Mentor og mentee er ligeværdige parter, der hver især bidrager med deres er­faringer og baggrund. Men­tor har stor erfaring og viden om jobsøgning i Danmark. Det anerkender begge parter. På samme måde har mentee større viden og erfaring inden for andre felter.

Fremskridt og personlig udvikling

Formålet med mentor­forløbet er at støtte mentee med at komme nærmere sit primære mål: et job.

Mentees udbytte af mentor­forløbet kan imidlertid vise sig at være langt større for mentee og føre til positive resultater på andre vigtige områder: ny uddannelse, større selvtillid, bedre dansk/sprogfærdigheder, større indsigt i egne personlige styrker og svagheder osv.

Engagerende samarbejde

Et mentorforhold er ikke en engangsaktivitet. De enkelte mentorforøb kan have forskellig længde og intensitet. Men det er vigtigt, at mentor og mentee mødes regelmæssigt og over en længere periode.

Frivillighed

Både mentor og mentee medvirker på frivillig basis. Det indikerer samtidig, at mentor ikke er professionel mentor. Mentor er derimod specialist inden for sit eget fag men arbejder altså ikke professionelt med at støtte og vejlede jobsøgende ind­vandrere som for eksempel en uddannet coach.

Facilitering og supervision

Et vigtigt element i ”Fra mentoring til arbejde” er, at en professionel organisation faciliterer mentorrelationen som den tredje part i samar­bejdet. Organisationen står blandt andet for at matche mentor og mentee, rekrut­terer mentorer, følger op de enkelte mentorforløb og tilbyder de involverede støtte undervejs, hvis der er behov for det.

De Cuyper, P., Vandermeerschen, H. and Purkayastha, D. (2019) ‘Migrant mentoring to work: defining an old-but-innovative instrument’, International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 17 (2), pp.108-121. DOI: 10.24384/cy2r-jd97