Om Mentornetværket

Ideen til Mentornetværket er opstået hos KVINFO i 2002. Målsætningen med Mentornetværket er at gøre det lettere for nytilkomne kvinder herunder indvandrer- eller flygtningekvinder at finde vej ind på det danske arbejdsmarked og blive en integreret del af det danske samfund.

Idéen er enkel: Vi ønsker at gøre en forskel ved at åbne nye veje og muligheder for kvinder, der har bosat sig i Danmark. Derfor har vi dannet et netværk, hvor nytilkomne kvinder kan mødes med og knytte kontakter til kvinder, der er aktive indenfor alle områder i den danske hverdag. Er de to parter enige, indgår de i et mentorforløb som henholdsvis mentee og mentor. Afsættet for partnerskabet er, at mentor og mentee deler uddannelse, faglige baggrund, erhvervserfaring, interessefællesskab eller på baggrund af personlige ønsker.

Både mentor og mentee er frivillige, og de mødes ca. 2 timer om måneden i en periode på fra 4 til 12 måneder. På møderne udveksler de erfaringer om jobansøgning, ansættelsessamtaler, arbejdskultur, og jobmuligheder. Det er også muligt at indgå et mentormatch, hvor vægten ligger på mere bløde eller sociale mål, fordi mentee først og fremmest ønsker at få fodfæste i det danske samfund ved for eksempel at forbedre sine danskkundskaber eller få støtte til at opbygge nye sociale kontakter og netværk, fordi familien bor langt væk eller hendes sociale kontaktflade er begrænset.