Finansieres af Ministeriet for Udlændinge og Integration

KVINFOs Mentornetværk er et nationalt program, som er finansieret af Ministeriet for Udlændinge og Integration og dets styrelse Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere om Ministeriet for Udlændinge og Integration http://uim.dk/
Læs mere om Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI http://uim.dk/siri