Visionen

I KVINFO er vi af den overbevisning,  at alle kan bidrage til integration og til at åbne samfundet, De nytilkomne kvinder, der bliver mentees i KVINFOs Mentornetværk har alle et ægte ønske om at være en del af det danske samfund. På samme måde går de frivillige mentorer ind i Mentornetværket, når de hører eller læser om programmet, fordi de vil bidrage til at virkeliggøre de nytilkomne kvinders ønsker om at få mulighed for at udnytte deres fulde potentiale og bringe deres kompetencer i spil til gavn for det danske samfund. KVINFOs Mentornetværk ser det som sin opgave at etablere kontakten mellem disse kvinder, der ellers ikke ville møde hinanden, så at de kan udveksle viden og erfaringer til gensidig gavn og glæde.