Kort om KVINFOs Mentornetværk

Den grundlæggende ide bag Mentornetværket, der er skabt af KVINFO, er enkel. Vi ønsker at gøre en forskel og lette nytilkomne kvinders integration i Danmark ved at åbne døre til arbejdsmarkedet og vise vej ind i det danske samfund. Derfor har vi dannet et netværk, hvor disse kvinder kan mødes med og knytte kontakter til kvinder, der er aktive indenfor alle områder i den danske hverdag. Er de to parter enige, indgår de i et mentorforløb som henholdsvis mentee og mentor. Partnerskabet baserer sig på, at mentor og mentee har samme uddannelse, faglige baggrund, erhvervserfaring og/eller på personlige ønsker.

Den frivillige mentor mødes med mentee 2 timer om måneden i en periode på fra 4 til 12 måneder. På møderne udveksler de erfaringer om jobmuligheder, ansøgninger, jobinterviews og arbejdspladskultur. Det er også muligt at indgå mentorforløb, hvor parret lægger vægten på mere bløde eller sociale mål, fordi mentee først og fremmest ønsker at få fodfæste i det danske samfund ved for eksempel at forbedre sine danskkundskaber eller få støtte til at opbygge nye sociale kontakter og netværk, fordi familien bor langt væk eller hendes sociale kontaktflade er begrænset.