Målgruppen

Mentornetværkets målgruppe er kvinder, som er kommet til Danmark indenfor de seneste 5 år, og som er i risiko for at stå udenfor arbejdsmarkedet og/eller være socialt isolerede.

EN TYPISK MENTEEPROFIL

Mentee vil ofte have et eller flere af følgende ønsker og behov:

  • Hun ønsker viden om det danske arbejdsmarked og samfund
  • hun har brug for at få afklaret, om hendes uddannelse og erhvervserfaring matcher danske krav indenfor de jobfunktioner, hun er på udkig efter
  • hun har brug for at for forbedre sine danskkundskaber
  • hun mangler et netværk at trække på
  • hun føler sig socialt isoleret og oplever svigtende selvtillid.

MENTORS MOTIVATION:
En mentor har valgt at bruge en del af sin sparsomme fritid på at støtte en nytilkommen kvinde med at få adgang til arbejdsmarkedet og det danske samfund, således at hun kan skabe sig en tilværelse på både fagligt og privat plan. En mentor kan fx støtte med:

  • Afklaring af jobmuligheder
  • Jobsøgning og jobinterviews
  • Afklaring af behov for og valg af eventuelle supplerende kurser eller ny uddannelse
  • Etablering af netværk
  • Fortrolige samtaler om det, mentee synes er svært i integrationsprocessen.