Vores mål

Hovedformålet med KVINFO Mentornetværk er at understøtte de nytilkomne kvinder i deres bestræbelser på at komme i arbejde og i at blive aktive i et danske samfund.

For at nå det mål;

  • understøtter vi et en-til-en mentorforløb, der bygger på fortrolighed, gensidig tillid og respekt for kulturelle forskelle
  • yder vi undervejs det enkelte medlem i netværket målrettet og personlig rådgivning
  • afholder vi hver måned mentorworkshop og arrangementer, der skaber og styrker nye kontakter på tværs mellem netværkets medlemmer
  • udvikler vi nye metoder til vejledning i grupper, så der kan opstå nye dynamikker blandt medlemmerne på tværs af alder, uddannelse og etnicitet
  • stiller vi værktøjer til rådighed, der understøtter samarbejde, udvikler indlevelsesevne og fleksibilitet, og gør det muligt at udvikle og afprøve løsningsidéer i praksis

Grundlæggende ønsker KVINFOs Mentornetværk at synliggøre og formidle viden om indvandrer- og flygtningekvindernes positive og aktive integration i Danmark.