6 mentormøder i løbet af 4-12 måneder

Vi anbefaler, at I som minimum har 6 personlige møder, for at I får en meningsfuld mentoroplevelse. Disse møder vil hjælpe jer igennem mentorprocessens forskellige trin: Fra I etablerer den første kontakt og udvikler mentorrelationen og frem til, at I arbejder med en konkret idé eller løsning, som mentee kan bruge til at løse den udfordring, hun har mødt på integrationsområdet.