Vejledning til 1. mentormøde

Trin 1: Tag kontakt til hinanden og aftal det første personlige møde. Det første møde bør være afslappet. Her lærer I så småt hinanden at kende og lægger grundstenen til en tættere relation.

Trin 2: Lær din mentorpartner at kende ved at spørge ind til hendes hverdag, uddannelse, erhvervserfaring, venner, familie og interesser. Begynd med generelle spørgsmål og gem mere personlige emner til et tidspunkt, hvor I har fået tillid til hinanden.
Pres ikke på, hvis din mentorpartner ikke umiddelbart har lyst til at tale om bestemte emner. Husk, at det er en ny relation, og at din mentorpartner kan have sine grunde til at undgå nogle spørgsmål.

Trin 3: Det er også det rette tidspunkt at drøfte praktiske spørgsmål som for eksempel, hvad I gør, hvis en af jer bliver forsinket eller er nødt til at udsætte et møde til en anden dag. Aftal at I ringer til hinanden, hvis det bliver nødvendigt at ændre en aftale i sidste øjeblik. På det første møde bliver I også enige om, hvorvidt I danner mentorpar, ligesom I aftaler dato, tid og sted for jeres næste møde. Tal lidt om, hvad I vil nå næste gang, I ses. Prøv at finde en dato for det 2. møde inden for de næste to uger.

ET PAR TIPS

Hvis du/I i forbindelse med det første møde har spørgsmål eller bekymringer, må du/I meget gerne kontakte os.

Vi anbefaler, at I sammen producerer et håndgribeligt produkt. Prøv for eksempel at skrive et enkelt og morsomt interview med hinanden. Det er givende at forlade mødet med en følelse af, at I har nået noget.

Print og brug værktøjskassens Interviewguide (PDF med elektronisk udfyldning). Det er tilfredsstillende for begge parter at få noget konkret med hjem til videre overvejelse.

I må også meget gerne sende nogle fotos fra jeres første møde.