Vejledning til 2. mentormøde

Trin 1:  Gennemgå hvad det er mentee ønsker at arbejde med i Danmark, hvad der er hendes største udfordring i den forbindelse, og hvordan hun prøver at løse den. Brainstorm sammen og find frem til den udfordring på intergrationsområdet, som I begge gerne vil arbejde videre med. Det kan være en hjælp at tage et print med til mødet af værktøjskassens Challenge Definition Tool.

Trin 2: Arbejd videre med en idé, evt. en som I har talt om på det først møde. Find eksempler på andre, der har løst en lignende integrationsudfordring. Find også eksempler, hvor det ikke er lykkedes andre at løse udfordringen. Og prøv at drage paralleller til det, mentee oplever.

Trin 3: Aftal tid, dato og sted for jeres næste møde, og hvad I gerne vil nå næste gang.

ET PAR TIPS!

Et område, som I kan fokusere på, er arbejdsmarkedet og økonomisk integration (Hvor er det muligt for mentee at komme ind på arbejdsmarkedet? Hvor kan hun få hurtig anerkendelse af formelle og uformelle kvalifikationer? Er der muligheder for praktik, opkvalificering eller efteruddannelse? Er der tiltag der kan opmuntre mentee i forhold til at blive en del af arbejdsstyrken osv.).

Et andet vigtigt område er det danske sprog og social integration (Hurtig tilegnelse af dansk. Forståelse af relevante danske værdier og normer. Hvordan opbygger man netværk i Danmark osv.).

Det er vigtigt at være opmuntrende, entusiastisk og positiv, når I drøfter mulige løsninger på integrationsudfordringen.

Prøv at planlægge at besøge en virksomhed, en organisation eller et møde med en person, som kan være inspirerende i forhold til den integrationsudfordring, I arbejder med.