Vejledning til 3. mentormøde

Trin 1: I har nu koncentreret jeres indsats om ét område, som I begge føler jeg tilpas med. Gå i dybden med udfordringen og find frem til jeres egne forslag til løsninger. Det er vigtigt at bevare momentum og huske, at det er inspirerende at finde frem til den rigtige løsning.

Trin 2: Gennemgå alle de ideer, som mentee bringer på bane. Men det er også okay, hvis hun ikke har nogle ideer med til mødet. Brainstorm og træf beslutninger: Vis oprigtig Interesse for den andens ideer. Stil spørgsmål fremfor at kommentere. Betragt dig selv som en resonansbund for ideerne. Print ”The Think Hats tool” og tag det med til mødet. Værktøjet åbner op for en vifte synsvinkler og perspektiver, som I kan bringe i spil, Når I drøfter idéer til en løsning. Samtidig kan værktøjet fastholde jeres fokus på den konkrete udfordring, I arbejder med.

Trin 3: Hvis noget bare ikke fungerer, og du føler, at du er nødt til at sige fra, så forklar hvorfor. Aftal tid, dato og sted for jeres næste møde, og hvad I gerne vil nå næste gang.

ET PAR TIPS

Mentee kan med fordel skrive en liste med ideer, der vil have en virkning, og ideer, som ikke ser ud til det. Mentee medbringer listen til det næste møde og har inden, I mødes, markeret den idé, hun gerne vil afprøve.

Husk, at der er tale om et samarbejde, hvor mentee skal udnytte mentors ressourcer som løftestang til at finde frem sin egen løsning på integrationsudfordringen.