Vejledning til 4. mentormøde

Trin 1: Allerførst fortæller mentee om sine overvejelser siden sidste møde. Gennemgå hvor langt I er nået, siden I startede på mentorforløbet og lad mentee skitsere den idé eller løsning, som hun ønsker at afprøve.
Trin 2: Prøv at udarbejde en ”prototype” eller ”køreplan”. Med det mener vi en råskitse over de faser og trin, I skal igennem på kort sigt. Tag listen med hjem at få input fra familie, venner, kolleger eller fagfæller. Det kan være en hjælp for jer at printe og medbringe Prototype Testing Plan” som værktøj til mødet.

ET TIP

Hold altid din mentorpartner orienteret om, hvad du er i gang med, så I begge føler, at I er en del af processen, selv om det er mentee, der udfører det meste af det praktiske arbejde.