Barrierer for målgruppen

Det store flertal af kvinder med minoritetsetnisk baggrund vil altså gerne have et job og tjene deres egne penge.

En ny rapport fra KVINFOs Mentornetværk undersøger barriererne for at få flere indvandrer- og flygtningekvinder med ind på det danske arbejdsmarked. Analysen når frem til, at der er stort potentiale for at få flere af disse kvinder i job.

Det oplever vi også i KVINFOs Mentornetværk, hvor vi har 18 års erfaring med at arrangere mentorforløb for kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund.

Siden 2017 har arbejdet især fokuseret på at støtte minoritetsetniske kvinder i boligsociale områder i Vollsmose, Svendborg samt de aarhusianske bydele Gellerup/Toveshøj og Langkærparken i deres bestræbelser på at få uddannelse og job.

Gennem frivillige mentorforløb får kvinderne udvidet deres netværk, så de kommer tættere på flere potentielle arbejdsgivere. Det er meget væsentligt her i Danmark, hvor mange jobs bliver besat gennem netværk i stedet for jobopslag.

Mentorforløbet giver samtidig kvinderne træning i sprog. Og de bliver udfordret i forhold til egne barrierer, så de bliver bedre til at se muligheder og tage initiativer.