Vejledning til 5. mentormøde

Trin 1: Fokuser på jeres udkast til ”prototype/køreplan” og fortæl om de reaktioner, I har fået fra dem, I har talt med. Træd et skridt tilbage fra løsningen og vurder, om I synes, at den stadig repræsenterer de ideer, som I oprindelig havde i tankerne.

Trin 2: Du bør opmuntre mentee til at prøve at videreudvikle og forbedre løsningen. Print værktøjspapiret The Critical Tasks List og tag det med til mødet. På nuværende tidspunkt bør mentee føle sig tryg med den retning, som en løsning peger i, og hun bør være i stand til selv at arbejde videre.

Trin 3: Foretag de justeringer, I har drøftet, og træd et skridt tilbage og evaluer igen. Tilføj herefter eventuelle nye ændringer. På nuværende tidspunkt bør mentee føle sig tryg med den retning, som en løsning peger i, og hun bør være i stand til selv at arbejde videre.

ET PAR TIPS

Prøv at besvar følgende spørgsmål:

Hvorfor valgte I denne udfordring?

Hvad er løsningen et udtryk for?

Hvilken betydning vil den få for mentees fremtid?

Hvad har I hver især lært undervejs?

Hvad har været det vanskeligste undervejs i forløbet?