Vejledning til 6. mentormøde

Trin 1: Nu, hvor mentee arbejder fokuseret på at realisere den konkret løsning, er den grundlæggende mentorproces afsluttet.

Brug det sidste mentormøde til at slappe af og fejre resultatet.

Trin 2: Tilrettelæg et møde med lidt hyggelig snack, en kop kaffe eller noget køligt at drikke, alt efter, hvad I kan lide.

Trin 3: Gennemgå processen siden I startede og bliv enige om, hvorvidt I ønsker at fortsætte jeres mentorrelation, til mentee har nået sit mål.

ET PAR TIPS

Fokuser på de milepæle, I har nået.

Drøft, hvordan mentee vil måle eller vurdere, om løsningen fører til det ønskede resultat og er en succes.

Glem ikke at takke hinanden for det gode forløb.