Udnyttelse af Potentiale

Udnyttelse af Potentiale

Ifølge aktuel analyse fra 2017 kommer 46% af netværkets mentees i arbejde.

Af dem er 54% i jobs der svarer til deres kvalifikationer.