Ligeværd

Ligeværd

Siden 2002 fra Kvinfos Mentornetværk haft 8500 deltagere og i gennemsnit haft 200 mentorforløb om året, med udgangspunkt i en én-til-én-relation mellem ligeværdige parter.